Text Grootte: A | A+ | A++

Over BTO Thuiszorg

U wilt in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, maar u heeft moeite om voor uzelf te zorgen? Laat ons uw helpende hand zijn!

BTO Thuiszorg is een professionele zorgorganisatie die Huishoudelijke Hulp biedt verdeeld over verschillende regio’s in Den Haag en Zoetermeer. Wij leveren al zorg sinds 2001.

Wij vinden het belangrijk dat u centraal staat, want u heeft het al moeilijk genoeg. Uw wensen en voorkeuren vormen voor ons het uitgangspunt. Wij hopen te kunnen realiseren dat u, met de door ons verleende zorg, zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Onze unieke waarde is dat wij op kleinschalig niveau zorg verlenen. Hierdoor zijn wij in staat om u meer aandacht te bieden. Wilt u starten met de zorg of heeft u nog wat meer informatie nodig? Dan komen wij graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.


BTO Thuiszorg is in het bezit van een HKZ certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat BTO Thuiszorg voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Hiermee bent u verzekerd dat u kwalitatief goede zorg ontvangt.

Als u hulp van ons ontvangt, leggen wij enkele van uw persoonlijke gegevens vast. Er worden alleen gegevens vastgelegd, die nodig zijn om u op een goede manier hulp te kunnen bieden. BTO Thuiszorg hanteert hiervoor een privacyreglement.

Wat staat er in het privacyreglement?

In het privacyreglement staat o.a. welke gegevens opgeschreven mogen worden, wie deze mogen inzien en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

In het privacyreglement staan ook uw rechten als cliënt:

  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien;
  • Indien u uw gegevens onvolledig acht, kunt u ons, schriftelijk vragen dit aan te vullen;
  • Als u vindt dat uw gegevens niet juist zijn weergeven, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen;
  • Als u klachten of bezwaren heeft, kunt u deze naar voren brengen bij de klachtenfunctionaris (Mw. S. Balaydin) van BTO Thuiszorg.

Klachtenregeling voor cliënten

Wij willen graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best om met de grootste zorgvuldigheid te werken. Zij houden ook rekening met uw wensen en eisen omtrent de zorg. Het kan zijn dat u, ondanks alle goede zorgen, niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zorg ontvangt van onze medewerker(s) of dat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. In dit geval kunt u een melding, klacht of onvrede indienen. Hierdoor zijn we in staat om onze zorgverlening naar u toe te verbeteren.

Wat moet u doen met een melding, klacht of onvrede?

De beste manier om uw klacht op te lossen, is deze zelf te bespreken met uw zorgverlener. Mocht dat niet lukken of wilt u liever uw klacht bij ons indienen, dan kunt u dit doen via het contactformulier.

U kunt uw klacht ook per brief indienen bij:

BTO Thuiszorg
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Televisiestraat 3
2525 KD Den Haag

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is om uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen.

Klachtencommissie

Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van vereniging SPOT. Klik hier om het klachtenreglement van vereniging SPOT te downloaden.

Na het onderzoek krijgt u z.s.m. een oordeel van de commissie over uw ingediende klacht. Het bestuur van BTO Thuiszorg ontvangt het advies en zal op basis hiervan maatregelen nemen om het probleem op te lossen. U krijgt daar dus schriftelijk bericht van.

Privacy & gegevensverwerking
BTO Thuiszorg verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring. Klik hier om onze Privacyverklaring te downloaden.


huisje
Telefoonnummer
070 362 3559

E-mailadres
info@btothuiszorg.nl
Adres
Televisiestraat 3
2525 KD Den Haag
Wij zijn dagelijks geopend
van 8:30-17:00.