Text Grootte: A | A+ | A++

Wat is Begeleiding?

Als u zelf niet in staat bent om activiteiten van uw dagelijks leven te plannen en-/of te structureren, kunt u begeleiding krijgen. Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

U kunt hulp van ons krijgen bij: het regelen van uw dagelijkse zaken, het structureren van uw dag en sociale vaardigheden en het nemen van bepaalde besluiten die ter bevordering zijn voor uw situatie. Wij kunnen u ook helpen bij het voeren van regie en helpen u bij de communicatie met instellingen, zoals de gemeente, uw huisarts e.d. zowel schriftelijk als mondeling.


Wij bieden begeleiding in uw huiselijke omgeving. Hierbij is het belangrijk om samen te werken met derden die bij uw zorg betrokken zijn, bijvoorbeeld uw mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut e.d.

U krijgt altijd één vaste hulpverlener, een vertrouwd gezicht. Zij wordt uw helpende hand.

Ook bieden wij verlichting voor mantelzorgers. Als u een mantelzorger bent en geconfronteerd wordt met de zorg voor een familielid of kennis, dan willen wij u hier graag bij helpen. BTO Thuiszorg kan u instrueren voor wie u zorg draagt. Door het tijdelijk overnemen van de zorg, kunt u zich ontspannen en weer nieuwe energie kunt opdoen.

Wilt u zich direct aanmelden voor zorg van BTO Thuiszorg?
Klik voor het aanmeldformulier (Klik hier)

Begeleiding Individueel door BTO Thuiszorg

Zorg in natura

Als het voor u prettig is de zorg niet zelf te hoeven regelen, dan kunt u kiezen voor zorg in natura. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij het PGB.

Één van onze medewerkers zal uw vaste hulp worden en zal u begeleiden en uw vragen beantwoorden op het gebied van zorg.

Voor deze vorm van zorg heeft u een indicatie in natura nodig. Deze vraagt u aan via uw gemeente (klik hier voor de aanvraag bij Gemeente Den Haag).

Let wel: als u zorg wilt ontvangen van ons, dan is het aan te raden om bij de aanvraag te vermelden dat u van ons zorg wilt krijgen.

Voor hulp, vragen of voor het aanvragen van begeleiding individueel, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070 362 35 59.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u in staat bent uw financiële zaken te regelen omtrent begeleiding-individueel, dan kunt u zelf begeleiding-individueel en andere soorten zorg inkopen bij BTO Thuiszorg. Wij bieden hulp bij u thuis.

Één van onze kantoormedewerkers regelt, in overleg met u, de afspraken met uw helpende over de dag en tijdstip waarop de zorg verleend zal worden.
Een PGB kunt u via uw gemeente (WMO loket) aanvragen. Voor het aanvragen van begeleiding individueel bij gemeente Den Haag, klik hier .

Let wel: als u zorg wilt ontvangen van ons, dan is het aan te raden om bij de aanvraag te vermelden dat u van ons zorg wilt krijgen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u moeite met het indienen van een aanvraag? Dan kunnen wij u ook helpen met het aanvragen. Voor meer informatie over deze vorm van hulp kunt u contact opnemen met ons, via telefoonnummer 070 362 35 59 of u kunt zich direct online aanmelden via het aanmeldformulier (klik hier).

Wat kost Begeleiding?

Thuisbegeleiding valt onder de functie Begeleiding Individueel en wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (met uitzondering van cliënten met een Persoons Gebonden Budget).

Hoe vraagt u Begeleiding aan?

Een indicatie voor begeleiding kunt u aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Voor begeleiding in omgeving Den Haag, klik hier.

Als u liever de aanvraag door ons wilt laten doen, dan kan dat ook! U kunt contact met ons opnemen op een van de volgende nummers: 06 39 87 84 00 of 070 362 35 59.

Indien de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente, kunnen wij starten met de zorg!