Raad van Commissaris Lid

Opleidingseisen Minimaal HBO niveau
Werkzaamheden
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de daarmee verbonden instellingen;
 • Het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur;
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
 • Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
 • Het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht;
 • Het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Vennootschap en het naleven van de van tijd tot tijd geldende zorgbrede Governance code.
Competenties
 • Het beschikken over bestuurlijke en-/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring (wenselijk: meer dan 3 tot 5 jaar) bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van BTO Thuiszorg;
 • Het hebben van inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan BTO thuiszorg stelt;
 • Het hebben van voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en het bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van de corporate governance;
 • Het hebben van capaciteit en mentaliteit om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van BTO en het functioneren van het bestuur te beoordelen;
 • Het hebben van integriteit, een grote verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen in teamverband te functioneren;
 • Kandidaat moet voldoende beschikbaar zijn voor een goede taakuitoefening;
 • Het maatschappelijk actief zijn;
 • Het blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en zorgfunctie van BTO Thuiszorg.
Verantwoordelijkheden Het geven van raad aan het bestuur en de algemene vergadering. Het ervoor zorgen dat de organisatie in goede lijnen is en blijft.
Bevoegdheden Raad geven aan het bestuur en de algemene vergadering.
Beloning
 • Leuke collega’s;
 • Onkostenvergoeding;
 • Reiskostenvergoeding.

Wil je direct online solliciteren?

Naam *

Selecteer de functie waarvoor je solliciteert *

Upload hier jouw C.V. *

Upload hier je motiviatie brief *

* - Verplichte velden.