Helpende Niveau 2

Opleidingseisen Certificaat basiszorg of verpleeghulp A, verzorgende niveau 2
Werkzaamheden
 • Het ondersteunen van de zorgvrager bij ADL;
 • Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, zoals: stofzuigen, ramen lappen, stof afnemen, bedden opmaken, bereiden van maaltijden, het wassen en strijken van kleding- en linnengoed, hand-en spandiensten t.b.v. de huishouding, boodschappen doen etc.;
 • Het ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
 • Het ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
 • Het werken volgens een zorgplan;
 • Het zelfstandig werken; het werken in een teamverband;
 • Het ondersteunen bij recreatieve en dagelijkse activiteiten;
 • Het activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
 • Het geven van tips en adviezen over ADL en het huishouden aan de zorgvrager;
 • Het bijhouden van zorgdossiers;
 • Het samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
 • Het signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
 • Het bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger.
Competenties
 • Het hebben van een servicegericht en klantvriendelijke instelling;
 • Het hebben van goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Het hebben van ervaringskennis van ADL & huishoudelijke verzorging;
 • Het kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
 • Het vermogen voor inleving en hulpvaardigheid;
 • Het respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
 • Gemotiveerd zijn;
 • Het hebben van verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënt over zijn/haar ervaringen, wensen en voorkeuren;
 • Het handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten
 • Het overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur.
 • Het geven; ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen; het omgaan met conflicten;
Verantwoordelijkheden Het zorg dragen voor tevreden cliënten, het werken volgens een veilige werkwijze met de bijbehorende protocollen.
Bevoegdheden Je geeft de zorgcoördinator, gevraagd en ongevraagd, advies ten behoeve van de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die tijdens de werkvloer spelen, die mogelijk de zorgverlening kan belemmeren.
Je draagt tevens oplossingen aan die ter verbetering van de kwaliteit van de zorg zijn.
Beloning
 • Leuke werksfeer;
 • Hecht team;
 • Het aantal uren per week is variabel;
 • Werktijden zijn flexibel;
 • Salaris conform cao;

Wil je direct online solliciteren?

Naam *

Selecteer de functie waarvoor je solliciteert *

Upload hier jouw C.V. *

Upload hier je motiviatie brief *

* - Verplichte velden.